Zelfliefde is voor veel mensen nauw verbonden met toestemming. De toestemming om tevreden te zijn met onszelf, om de kritiek op ons gedrag te mogen negeren, en zo te zien dat we in de basis een mooi mens zijn.

Het idee dat het oké is om gek met jezelf te zijn, daarvoor hebben we meestal iemand anders nodig.

 

Van onze ouders krijgen we doorgaans de kaders van goed en slecht mee, ze vertellen ons wanneer we het juiste doen. Om die reden, als klein kind voor natuurlijk onze zekerheid, houden we onze verzorgers te vriend.

We leren naar anderen te kijken om ons gedrag – en daarmee onze eigenwaarde – op waarde te schatten: we hebben hun reacties nodig om te weten of we oké bezig zijn en ons ook zo oké over onszelf mogen voelen. Het is onze natuur, als kind zijn we afhankelijk. 

Heel vaak speelt zich namelijk een ingewikkelde dynamiek af van goedkeuring vinden bij de ander, zodat we ons even prettig kunnen voelen over onszelf. Als volwassen mens zijn we inmiddels in staat om voor onszelf te zorgen en is het gezond deze dynamiek los te laten. 

  • Maar wat is dat precies ‘leven vanuit liefde voor jezelf’?
  • Hoe doe je dat? 
  • En wat betekent dat voor jou? Hoe ziet dat er voor jou uit?

Door het goede en het slechte te accepteren en het donkere en het lichte te omarmen komt er balans. Balans in jezelf en daarmee ook in de wereld om je heen.

Denk je nu maar dat zou fijn zijn; gewoon helemaal in balans zijn, vanuit zelfacceptatie bouwen aan een leven dat jij wenst. Wat is dan de volgende stap die je te nemen hebt?

De kunst van houden van jezelf

Houden van jezelf betekent jezelf accepteren zoals je op dit moment bent. Van jezelf houden betekent afstappen van schuldgevoel. Jouw overtuigingen over de werkelijkheid scheppen jouw ervaring van de werkelijkheid. 

Een van de grootste gaven die je anderen kunt geven is openstaan voor hun liefde voor jou. En niet minder belangrijk: neem jezelf niet te serieus! Je bent een mens met menselijke ervaringen, gekkigheden, eigenaardigheden, wonderlijkheden.

 

Speelse zelf verkenning

  1. Denk eens aan iemand waarop je de laatste tijd veel kritiek had. Waar voelde je je speciaal kritisch over?
  2. Wat bekritiseer je in jezelf dat hetzelfde of het tegenovergestelde is van wat je in deze persoon bekritiseert? Je hebt bijvoorbeeld misschien kritiek op een vriend, omdat hij altijd te laat komt. Jij bent er misschien trots op dat je altijd op tijd komt, maar bij nader inzien merk je dat je erg kritisch op jezelf bent over kwesties van tijd.
  3. Denk eens aan een keer dat jij hetzelfde deed als waarvoor je de ander bekritiseert. Stel dat je kritiek hebt op je vriend, omdat hij je geld niet teruggeeft. Heb jij wel eens het geleende geld niet aan iemand teruggeven?
  4. Denk eens aan een keer dat je hartelijk en liefdevol voelde. Kruip in dat gevoel. Denk nu aan de persoon waar je kritiek op hebt. Hoe voel je je ten opzichte van hem of haar als je hem dit met dit warme liefhebbende gevoel beziet? Zoals je je vriend door liefdevolle, meelevende ogen beschouwt, zo vergeef je ook jezelf,
  5. Houdt dat warme en liefdevolle gevoel vast. Denk aan datgene waarover je jezelf bekritiseert hebt. Voel je je hartelijker en liefdevoller tegenover je eigen gedrag?

Wat is de volgende stap naar nog meer zelfliefde die je gaat zetten?

Deel en inspireer anderen