De rituelen en feesten die door het Paganisme worden gevierd zijn gebaseerd op het idee dat al het heilige zich manifesteert in de natuur.

Om die reden worden de jaargetijden, specifieke zon- en maanstanden en natuurverschijnselen vereerd en herdacht. De krachten die horen bij het natuurverschijnsel of het jaargetijde wordt herdacht en versterkt met behulp van de rituelen. Er werden 8 feesten per jaarwiel gevierd. 4 seizoensfeesten ook wel zonnefeesten genoemd en vier landbouwfeesten.

 

Het patroon van de seizoenen wordt gezien als een wiel. De jaargetijden draaien net als een wiel rond zodat de verschillende eigenschappen en krachten elkaar beurtelings afwisselen en opvolgen. Paganisten ervaren de rituelen als een uitdrukking van wat ze voelen en beleven in de natuur.

Door het meebeleven van de jaarcyclus komen ze dichter bij hun Goden. Met behulp van de jaarfeesten beleven en tonen Paganisten een diepe verbondenheid met het menselijk leven als deel van de cycli der natuur. 

De jaarfeesten beschrijven ook de dans tussen de Godin en de God gedurende het Wiel van het Jaar. Paganisten vieren geboorte, leven en dood.

Dit vormt een patroon waar we allemaal deel van uitmaken. De seizoenen wisselen elkaar af net zoals mensen worden geboren en sterven. Dit is een natuurlijk proces en onderdeel van het grote geheel wat leven heet. Het wiel draait als een dans van licht en donker, van Godin en God, door het jaar heen.

Landbouwfeesten

De vier landbouwfeesten zijn niet verbonden met het jaar, maar vooral met specifieke momenten die belangrijk zijn voor de landbouw. De feesten en rituelen hebben het doel om de vruchtbaarheid van de aarde te vergroten en een goede oogst te verkrijgen en te vieren. 

Het natuurlijke proces is dus de aanleiding voor een landbouwfeest. Zo zou Imbolc bijvoorbeeld pas gevierd worden als de eerste lammetjes verschenen, Beltane als de vogels en de dieren in het woud tot paring overgingen.

De vier landbouwfeesten/oogstfeesten zijn:

  • Samhain 
  • Imbolc 
  • Beltane 
  • Lughnasada

Zonnefeesten

Waarschijnlijk zijn de zonnefeesten door de Druïden geïntroduceerd.

De zonnecyclus telt speciale momenten in een kosmische cyclus waarop de zon, de aarde en de sterren op bepaalde tijdstippen op een bepaald punt ten opzichte van elkaar staan. De ene levenscyclus verenigt de aarde, de natuurkrachten en het menselijke. Een cyclus van de geest en een cyclus van het leven. 

  • Yule (winterequinox)
  • Ostara (lente-equinox)
  • Litha (Zomerequinox)
  • Mabon (herfstequinox)

Hoe ga jij deze midzomer vieren? 

 

Het eerste deel van dit blog lees je:

Wat is Paganisme? 1e deel

www.paganfederation.org

www.thespiritofthegoddessis.nl 

Deel en inspireer anderen