Met Pinksteren herdenken we de neerdaling van de Heilige geest over de apostelen van Jezus Christus en het ontstaan van de Christelijke Kerk.

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentèkosté, dat vijftig betekend, en is precies negenenveertig dagen na de eerste paasdag. (Oftewel de vijftigste dag van Pasen).

 

Het ontstaan van Pinksteren

Pinksteren is ontstaan uit de Joodse feestdag Sjavoeot oftewel het Wekenfeest dat wordt gegeven ter herinnering aan de gebeurtenis op de berg Sinaï, toen Mozes de tien geboden ontving van God. Zeven keer zeven dagen, dus zeven weken na Pesach moest dit feest worden gevierd.

Pesach was het feest van bevrijding uit de slavernij. Sjavoeot is de grote finale van wat toen begon: de stap uit slavernij was geweest en God had nu zijn eigen woord en wetten gegeven aan het volk zodat zij zouden weten hoe ze moesten leven. Christenen namen dit over omdat ze een vergelijking zagen met de neerdaling van de Heilige Geest.

Met Hemelvaart is Jezus naar de Hemel gestegen nadat hij met Pasen uit de dood is opgestaan. Tijdens het opstijgen beloofde hij zijn apostelen dat ze niet alleen zouden zijn, hij zou de geest van God sturen. Tien dagen later daalde de Heilige Geest neer op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.

1e Pinksterdag

Op de eerste pinksterdag zaten de apostelen en andere gelovigen die op dat moment aanwezig waren in een huis, ze hoorden ineens stormgeluiden en zagen vlammende tongen boven hun hoofd. Ze wisten op dat moment dat Jezus gelijk had en dat God hen de Heilige Geest had geschonken.

De gelovigen konden ineens in allerlei vreemde talen spreken en op die manier konden ze iedereen vertellen over Gods daden. Die eerste dag hebben zij 3000 mensen overtuigd en deze mensen  sloten zich aan bij de kerk. Dit wordt gezien als het ontstaan van de Kerk.

2e Pinksterdag

De reden dat we tweede Pinksterdag vieren (in de 15e eeuw zelfs 3) is omdat de kerk de feestdagen verdubbelden. Zo werd het belang nog eens extra onderstreept en het stelde mensen in de gelegenheid om vaker naar de kerk te gaan.

De kerkelijke viering van de belangrijkste feesten (Kerstmis, Pasen en Pinksteren) duurde in sommige streken zelfs acht dagen. Of drie dagen: de Pinkster Drie. In de Zaanstreek en Zeeland wordt nog steeds een derde pinksterdag gevierd al is het in het algemeen geen feestdag meer en wordt alleen in Noord- en West Europa de 2de Pinksterdag nog gevierd.

 

Fijne Pinksteren!

Deel en inspireer anderen