Zoals een mens zijn versleten kleren wegdoet en nieuwe aantrekt, zo werpt ook het Zelf zijn afgeleefde lichamen weg en neemt nieuwe aan. Wapens doorklieven Het niet, vuur verbrandt Het niet, water doordrenkt Het niet en wind verdroogt Het niet. Het Zelf is ondoordringbaar; Het kan noch verdronken, noch verbrand, noch verdroogd worden. Het is eeuwig, allesdoordringend, onverwoestbaar, onbeweeglijk en zeer oud.

Lied van de Heer
De Bhagavad Gītā betekent letterlijk “Lied van de Heer” en vormt een onderdeel (Bhishma Parva 23-40) van een zeer omvangrijk episch gedicht genaamd de Mahābhārata wat groot India betekent.  Krishna, “al-aantrekkelijke” treedt in dit geschrift naar voren als de belangrijkste manifestatie van god op aarde: als Bhagavān, de Hoogste Persoonlijkheid van God, de Heer van de Yoga.

De gebeurtenis die leidden tot de Bhagavad Gita
Arjuna en zijn broers (de Pandava’s) verloren een partijtje dobbelen en zouden nog geen stukje land zo groot als een speldenknop krijgen van de blinde koning Dhritarashtra. De blinde koning kon geen duidelijk eindoordeel geven dat gunstig was voor een van de partijen en daarom moesten deze het zelf uitvechten.

Beide partijen kwamen naar Krishna om hulp. Een vete was onvermijdelijk, zowel op basis van de standpunten die beide kanten hadden ingenomen als vanwege de wil van Krishna zelf. Krishna gaf beide legerleiders de keuze: of zij kregen zijn volledige legers, ofwel zij kregen alleen Krishna, maar dan zou hij niet meestrijden. Arjuna koos voor Krishna. Krishna werd Arjuna’s wagenmenner. Staande op Arjuna’s strijdwagen onderwees hij Arjuna in de Bhagavad Gita, die uit zevenhonderd Sanskriete verzen bestaat en in drieën is verdeeld, namelijk, Karma (werk of handeling), Upasana (toewijding, devotie) en Jnana (kennis van de Waarheid).

Krishna’s levenslessen
In de Bhagavad Gita raakt Arjuna radeloos als hij ontdekt dat hij tegen zijn geliefden moet vechten. De lessen van Krishna helpen hem over die radeloosheid heen, en geven hem zoveel wijsheid, dat hij bereid is om zijn pad te vervolgen en daarmee zijn levensdoel te dienen.

Ook wij kunnen veel opsteken van de heilige teksten. Net als de bijbel hebben de verschillende geschriften een diepere betekenis, en geven ze inzicht in het goddelijke en de leerweg die gevolgd kan worden om goddelijke wijsheid en inzichten te verwerven. Soms zul je je meer verbonden voelen met de ene tekst, dan weer met de andere. Raadpleeg regelmatig de teksten en laat de uitwerking van het geschrift op je inwerken.

In deze wereld is er, zoals Ik reeds zei, een tweevoudig pad, O zondeloze! Er is het Pad van Kennis voor hen die mediteren en het Pad van Actie voor hen die werken.

Filmpje: opwegmetdebhagavadgita