Hittestress, waterberging en droogte zijn een steeds grotere uitdaging in ons klimaat. Veel van onze wilde planten en dieren hebben het niet makkelijk.

Als tuinbezitter kun je met jouw tuininrichting een groot verschil maken. Ongeveer 50% van het stedelijke oppervlakte is namelijk in bezit van particuliere tuinbezitters. Minder tegels en meer ruimte voor levend groen is belangrijk.

 

Groen in de tuin zorgt voor een natuurlijke waterafvoer, biodiversiteit en beperkt hittestress. Kom daarom in actie en maak van jouw tuin (of balkon) een klein paradijsje voor vlinders, bijen en vogels.

Wat kun je zelf doen?

Tegel eruit, groen erin…Als jouw tuin nog veel tegels heeft en weinig groen, is de eerste stap om deze tegels eruit te halen en te vervangen door groen. Vanaf juni 2021 verwachten wij weer Tuiny Forests beschikbaar te hebben, dit is een minibos op tuinformaat van 6m2. Door het planten van een Tuiny Forest zorg je direct voor meer soorten (inheemse) planten in jouw tuin. En daar komen weer vlinders, bijen, vogels en andere diertjes op af. Zo draag je met je eigen tuin bij aan een groenere omgeving voor iedereen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze actie meld je dan aan voor de Mens & Natuur nieuwsbrief

Bij-vriendelijke tuin

Bijen zijn ontzettend belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Maar meer dan de helft van alle 358 bijensoorten is bedreigd. De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit zijn directe gevolgen van verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Heggen, bosjes en houtwallen zijn grotendeels verdwenen en daarmee ook veel nestplaatsen van de bij. Hoe bijen weer terug komen in de tuin lees je hier.

Betrek jouw gemeente

Wil jij het groter aanpakken in jouw buurt of wijk dan is het belangrijk om samen een netwerk op te zetter in jouw gemeente want samen bereik je veel meer. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met Steenbreek. Hoe je dit kunt aanpakken vind je hier.

Meer zelf doen met en voor de natuur? 

 

Op de website van IVN vind je heel veel informatie en inspiratie:

https://www.ivn.nl/tuinbezitter/maak-in-jouw-tuin-het-verschil

Deel en inspireer anderen