Tarotkaarten worden al eeuwenlang gebruikt om inzicht te krijgen in je leven en levensvragen.

Volgens de officiële omschrijving is tarot een kaartspel dat gebruikt wordt voor kaartleggen en waarzeggerij. Dat is waar, maar het is niet helemaal de spijker op zijn kop.

 

Het leggen van tarotkaarten kun je zien als een manier om met behulp van symboolkaarten inzicht te krijgen in allerlei aspecten van het dagelijks leven. Je kunt de tarot gebruiken als je inzicht wilt hebben over zaken die te maken hebben met liefde, werk, bewustzijn of je eigen ontwikkeling.

De Tarotkaart

Wat de tarot in ieder geval niet is, is een manier om de toekomst te voorspellen. Dat zou alleen kunnen wanneer we zouden leven in een wereld waarin alles wat er in de toekomst gebeurt vaststaat en jij met de beslissingen die jij neemt geen enkele invloed hebt over de dingen in je eigen leven.

Verder dien je in ogenschouw te nemen dat er binnen de tarot maar weinig kaarten zijn met een eenduidige uitleg. Dat betekent dat de manier waarop jij een bepaalde kaart ‘leest’, van invloed is op de waarde die je aan een bepaalde kaart hecht.

Tarotkaarten zeggen jou nooit wat jij moet doen en wat je moet laten. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. De tarotkaarten kunnen je helpen om inzicht te krijgen in bepaalde kwesties.

Het Kaartspel

De Tarot is een kaartspel van 78 kaarten, dat vanaf het midden van de 15e eeuw in verschillende delen van Europa werd gespeeld. In Italië bijvoorbeeld als Tarocchini en in Frankrijk als Franse tarot. Het heeft 4 kleuren die overeenkomen met de vier kleuren van het moderne spel van 52 kaarten. In het moderne kaartspel ontbreekt de Grote Arcana. 

De Joker en de Dwaas

De Joker in sommige moderne kaartspellen is, in tegenstelling tot wat soms wordt verondersteld, niet rechtstreeks afgeleid van de Dwaas. Terwijl de Dwaas al sinds de 15e eeuw deel uitmaakte van de tarot, werd de joker (jester) pas in de 19e eeuw geïntroduceerd in het reguliere kaartspel.

De Arcana

De troeven (samen met de Nar) wordt de grote Arcana genoemd, terwijl de 10 genummerde kaarten en de hofkaarten van elke kleur de kleine Arcana worden genoemd. De kleine arcana staat voor het leven van alledag en symboliseert dagelijkse gebeurtenissen. De 22 kaarten van de grote Arcana zijn archetypische troefkaarten die grote gebeurtenissen en ervaringen symboliseren. 

De oorsprong van de Tarotkaarten

De kaarten worden door sommigen teruggevoerd op het oude Egypte of de Kabbala, maar voor deze oorsprong is geen enkel bewijs voorhanden, zodat het speculatie blijft. Evenmin kan worden bewezen dat vóór de 18e eeuw tarot reeds voor voorspellingen werd gebruikt, al lijkt het wel waarschijnlijk dat de sterk aansprekende taferelen daartoe moeten hebben geïnspireerd.

Deel en inspireer anderen