Wanneer we in een relatie zijn met iemand, is er sprake van een verbinding. Misschien was die verbinding er al voordat je elkaar kende en gaat deze vele tijden terug. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.

Of een verbinding nu “oud” is of “nieuw”, je kunt op een punt komen dat je het gevoel hebt dat de relatie een gebondenheid, een beknelling, is geworden.

Wat als een verbinding is begonnen, is een gebondenheid geworden, waarin het vertrouwen, wat in een gezonde verbinding op heel natuurlijke wijze aanwezig is, vaak ver te zoeken is. Dit kan om een relatie met je partner gaan, maar ook met familie of met collega’s.

In mijn praktijk zie ik dan ook vaak dat deze gebondenheid tussen mensen nog werkzaam is, terwijl deze allang niet meer dient en alleen maar ongemak brengt.

Daar komt bij dat een ander je enorm kan spiegelen. Wanneer daarbij minder prettige eigenschappen gespiegeld worden, kunnen er wederzijdse afwijzingen ontstaan van die eigenschappen. In de verbinding zie je dan ook een energetische “vervuiling” ontstaan, die uiteindelijk een behoorlijke verdichting kan veroorzaken met als gevolg de nodige spanning in de relatie.

Wanneer je besluit afstand van elkaar te nemen, of elkaar even wat meer ruimte te geven, blijft er wel degelijk een verbinding. Alleen de energie-uitwisseling op het niveau van “de ander nodig hebben” met de bijbehorende angstenergie, gebaseerd op gebondenheid, is vaak lastig. Het gevolg is dan dat het vaak heel moeilijk is om elkaar los te laten, en de vrijheid te geven die volgens mij voor ieder mens gewenst is.

Belangrijk is dat het om de gebondenheid gaat en dat de verbinding nooit verbroken kan worden. Het geeft alleen maar ruimte.

Nieuwsgierig hoe het bij jou is gesteld?

Ik zou je willen uitnodigen om de energetische gebondenheid binnen je relatie op te schonen. Dat kan dus zowel in de privésfeer, als op de werkvloer.

Stel de verbinding met de ander voor als energiekoorden die aanwezig zijn in jouw chakra’s en in de chakra’s van de ander.

Vanuit je Bron-bewustzijn stem je af op het eventuele koord en neem je waar hoe jij dat koord ervaart. Is de energie helder? Is het koord nog echt nodig?

Vanuit je Bron-bewustzijn kun je dan besluiten om de energie in het koord schoon en helder te maken, en/of je kunt besluiten het koord aan beide zijden los te koppelen en aan het universum aan te bieden, en het daarmee in z’n geheel laten transformeren.

Hulp nodig? Maak even een afspraak met me. Contact me even via: info@aumra.nl of 06 2208 0921

 

Nico Vlaar | Als energetisch counselor begeleid ik je bij het vrijmaken van de energetische belasting uit het verleden en uit je directe omgeving. Belangrijke vertrekpunten daarbij zijn: het bewust Zijn in jezelf bekrachtigen (onvoorwaardelijke liefde) en het besef dat er alleen NU bestaat (ons verleden en onze toekomst zijn NU werkzaam en bestaan dus bij de gratie van het NU). Verder is het besef, dat je alles bent en er niets buiten jou bestaat, zeer wezenlijk in mijn begeleiding.

info@aumra.nl | www.aumra.nl