Wonen in een bijzonder huis? Wat dacht je van een Earthship?

Een Earthship is een duurzaam en ecologisch verantwoord huis, dat geheel onafhankelijk in alle behoeften van zijn bewoners kan voorzien. Het concept van het Earthship komt van de Amerikaanse architect Michael Reynolds en is gebaseerd op drie ideeën:

  • autonomie van de bewoners
  • het toepassen van duurzame technologie
  • hergebruik van afgedankte producten

Het ontwerp van een Earthship is zodanig dat het de impact van de mens op de aarde behoorlijk vermindert. Het wordt gebouwd uit afvalmaterialen zoals autobanden, blikjes, flessen en andere gebruikte en afgedankte bouwmaterialen. Op deze manier wordt de impact op de afvalberg verkleind en er wordt geen beroep gedaan op nieuwe grondstoffen. Het voorziet zijn bewoners van elektriciteit door middel van zonnepanelen, windmolens en andere inmiddels ingeburgerde “alternatieve” energiebronnen. Het overschot aan energie kan eventueel worden geleverd aan het energiebedrijf. In de waterbehoefte wordt voorzien door regenwater op te vangen dat gezuiverd en hergebruikt wordt. De daken van Earthships worden zo gebouwd dat al het water (regenwater en gesmolten sneeuw) afgevoerd wordt naar één punt, waar het in een reservoir wordt verzameld.

Menselijke afvalstoffen worden op biologische en hygiënische wijze verwerkt. Hierdoor is aansluiting op de riolering niet nodig. 

Het uiterlijk van een Earthship kan de bewoner zelf bepalen. Nog meer dan bij een “gewone” woning. Vaak hebben Earthships een organische vorm die soms doet denken aan Gaudi. Andere Earthships zijn dan weer heel erg strak en simpel van vorm. 

 

Voor meer inspiratie kun je kijken op:

Simondale.net

 

Iets voor jou of gaat je dit te ver?

 

 

Deel en inspireer anderen