De verschillende dimensies

Misschien heb je er weleens over gehoord of gelezen. De verschillende energetische dimensies. Maar wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? Het menselijke voorstellingsvermogen houdt op bij drie ruimtelijke dimensies. Het woord dimensies komt uit het latijn en betekent afmeting.

 

Je hebt de afmetingen horizontaal, verticaal, diepte en tijdsvlak:

Een punt is nuldimensionaal (0D)

Een punt heeft lengte, noch breedte, noch hoogte.

Een lijn is eendimensionaal (1D)

Een lijn heeft alleen de dimensie lengte.

Een vlak is tweedimensionaal (2D)

Een vlak heeft de dimensies lengte en breedte. Te vergelijken met een schilderij.

Een euclidische ruimte (3D)

Een 3-dimensionale euclidische ruimte heeft de dimensies lengte, breedte én hoogte. Denk bijvoorbeeld aan een dobbelsteen.

De 4de en 5de dimensies

Sinds Einstein het begrip ruimte-tijd invoerde, zien we de wereld om ons heen en het heelal als vierdimensionaal, met 3 dimensies van ruimte en 1 van tijd. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er misschien wel 11 dimensies zijn. De mens kan op dit moment meestal maar 3 dimensies waarnemen. Sommige mensen zijn zich meer bewust van de 4de en 5de dimensies.

Een manier om je de 5de dimensie voor te stellen is als een dimensie, waarin zich parallelle heelallen bevinden. Volgens de driewereldentheorie van Hugh Everett III splitst bij elke meting van een kwantumdeeltje het heelal zich in tweeën, afhankelijk van de uitkomst van de meting.

Een theorie voor de hogere natuurkundigen. Je kunt het begrip dimensies ook omschrijven als een staat van bewustzijn. Een dimensie vibreert in een bepaalde energetische frequentie waardoor je deze kunt ervaren, een theorie die past binnen de spiritueel bewuste wereld. Een die uitdaagt tot een persoonlijke ontwikkeling.

Bewustzijnsverruiming oorzaak en gevolg van een dimensionale overgang.

In sommige kringen wordt ervan uitgegaan dat de mens in ontwikkeling is en dat er steeds meer bewustzijn komt over de 4de en 5de dimensies. Enerzijds ontstaat die ruimte door toegenomen bewegingsvrijheid door technische ontwikkelingen zoals mobiele telefonie, radio, televisie en reismogelijkheden.

Anderzijds zijn steeds meer mensen zich, zonder apparatuur, bewust van de energetische ruimte om ons heen. Hoe een ruimte aanvoelt, de sfeer, elektrosmog of de energie rondom mensen. 

Tijdsbeleving verliest zijn functie; het einde der tijden?

Deze bewustzijnsverruiming wordt ook wel gezien als wat het einde der tijden inhoudt. Niet dat de wereld dan ophoudt te bestaan, maar de tijdsbeleving verandert zodanig dat de betekenis daarvan zijn functie verliest. Daar komt het kort gezegd een beetje op neer.

Hier kun je je een voorstelling van maken door terug te denken aan een gebeurtenis van gisteren of vorige week. Je weet dat het gebeurd is en misschien zie je het resultaat ervan terug op het huidige moment. Bijvoorbeeld als je je enkel verstuikt hebt, en nu met verband om je enkel loopt rond te hobbelen. Maar de gebeurtenis is alleen nog maar een gedachte. Tijd, de vierde dimensie, wordt een concept.

Voel je vrij om elke ervaring opnieuw te evalueren.

Als je daarnaar leert leven wordt je gedwongen om bepaalde traumatische gebeurtenissen los te laten. Het heeft tenslotte in het verleden plaatsgevonden en dat zijn alleen nog maar gedachten. Je leert jouw overtuigingen daarvan los te koppelen. Je hoeft niet meer een vergelijkbare gebeurtenis op dezelfde manier te evalueren maar je bent vrij om te kiezen voor een andere mogelijkheid.

Wat vindt jij van deze theorie? Herken jij je in de beschreven ontwikkeling?

https://www.youtube.com/watch?v=E0ZqQ6l46Xs

Deel en inspireer anderen