In zijn boek de Ontknooping vertelt Marinus Knoope hoe we geleerd hebben dat veel emoties ongewenst zijn, terwijl ze juist heel nuttig zijn.

In onze kindertijd leren we vaak dat zulke emoties er niet mogen zijn. Als je gespannen bent moet je stilzitten, als je boos bent moet je dat wegslikken. Omdat we als kind leerden dat zulke emoties niet mochten, missen we als volwassenen de mogelijkheid om zulke emoties te doorleven en tot de kernkwaliteit te komen. 

Het uitvergroten van de emotie door hem uit te spelen kan helpen. De vergroting geeft enerzijds de ruimte tot erkenning en tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor dat wat de emotie van je vraagt. Als je de emoties gaat onderzoeken en uitspelen is overdrijven een belangrijke manier om tot de kern van de emotie te komen. 

In het spel kunnen verschillende vormen bestaan waarin emoties langskomen:

  1. De langdurig onderdrukte emotie
  2. De uitbarsting
  3. Herbeleving van oude emoties
  4. De begeleide, geleidelijke ontlading
  5. Het ontstaan van de specifieke kwaliteit die achter de emotie schuilgaat

Uiteindelijk heeft Marinus Knoope het Creatie Emotie Navigatie Systeem ontwikkeld. Hij heeft 252 emoties met kwaliteit ingedeeld in het creatiespiraal. Iedere negatieve emotie heeft een emotiepartner. Als we een emotie ervaren die we niet willen voelen compenseren we dat gevoel met een kwaliteit van de tegenhanger. Dus als je boos bent en eigenlijk je grenzen moet stellen stel je je flexibel op, een kwaliteit van machteloosheid. 

De bedoeling van de creatiespiraal is dat je eerst je rotgevoel analyseert en op zoek gaat naar de kwaliteit die daarin verscholen zit. Verleg je aandacht van de veroorzaker naar het beleven van de emotie. Ontdek haar kwaliteit en beleef de transformatie. Doe dit door de emotie uit te vergroten, uit te spelen en anderen te tonen. Geef het een naam en zie er de humor van in. 

Meer lezen?
Volgende week lees je het tweede deel van dit blog.

Marinus Knoope: Creatiespiraal, de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid