Mensen lezen in plaats van boeken? In de Living Library ga je een open gesprek aan met bijvoorbeeld een vluchteling, een hooligan, een ex-crimineel, een transgender, een dakloze of een tienermoeder.

Mensen die je eigenlijk normaal gesproken niet snel spreekt. Allemaal zitten ze voor je klaar om hun verhaal te doen, klopt het beeld dat jij hebt van deze mensen met de werkelijkheid?

 

De Living Library is een van oorsprong Deens concept met als doel om vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan door mensen met elkaar in contact te brengen. Het concept biedt de mogelijkheid om bezoekers in de belevingswereld van anderen te laten stappen door met elkaar het gesprek aan te gaan.

Een levend boek lenen

  1. Ga naar een evenement van Living Library
  2. Blader door de catalogus en kies een “levend boek”
  3. Registreer je bij de Living Library Balie
  4. Een vrijwilliger zal je voorstellen aan het levende boek
  5. Je heeft 20 minuten met het “levende boek” te besteden.

Er zijn vrijwilligers ter plaatse om iedereen te ondersteunen waar nodig.

Vrijwillige deelname

Deelname aan de Human Library is op vrijwillige basis en de “Lezer” dient open te staan voor een gesprek. Het gesprek zal een open gesprek zijn die alle kanten op kan gaan, maar de basis begint met “De titel” en dat is daarmee direct het vooroordeel) van het “Levende Boek” Bijvoorbeeld bij “Dakloos” of “Transgender”. Het is de bedoeling dat je eigenlijk de dialoog aangaat. Als “lezer” kom je ook aan het woord om gericht je vragen te stellen.

Doelen van de Human Library

  • Ruimte maken  voor dialoog en begrip;
  • Bevordering van respect voor mensenrechten;
  • Delen van ervaringen van mensen die te maken hebben met stereotypering, vooroordelen, stigmatisering, uitsluiting en discriminatie;
  • Het ontwikkelen van een houding van openheid en acceptatie van mensen die ‘anders’ gevonden worden.

Vooroordelen

Bij de Living Library wordt er vanuit gegaan dat iedereen vooroordelen heeft. Dat is ook heel normaal. Het heeft allemaal te maken met categorisatie: alle informatie (wat je zintuigen waarnemen) die je dagelijks tot je krijgt wordt beoordeeld en in een bepaald hokje geplaatst. ofwel geordend.

Het is dus een soort overlevingsmechanisme. Zonder categorisatie zou je waarschijnlijk snel gek worden. Wel is bewustzijn erg belangrijk. Zodra je je bewust bent van bepaalde vooroordelen die je hebt, kun je jouw handelen aanpassen.

Daarbij is kennis jouw sleutel. En dat is precies waar de Living Library aan werkt. Door mensen uit verschillende leefwerelden met elkaar in verbinding brengen leer je van elkaar. Het leidt zo tot een bijzondere uitwisseling van gedachten en tot wederzijds begrip.

Kwaliteit en integriteit

In het wetenschappelijke onderzoek over de Living Library is aangetoond dat ieder gesprek al een grote impact kan hebben. Wel is de kwaliteit van het gesprek daarbij een belangrijke factor. Het opzetten van een kwalitatief hoogwaardige Living Library heeft behoorlijk wat voeten in de aarde en kent veel voorbereidingstijd. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn: 

Certificatie

De Living Library Organization, de Deense stichting achter de bedenkers van het concept, heeft Living Library NL gecertificeerd om Living Libraries in Nederland te organiseren. 

Evaluatie

Bij iedere editie worden de lezers gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Hierdoor geef  telkens feedback en krijgen ze een indruk van de impact. 

Catalogus

Iedere editie heeft een eigen catalogus, met alle boektitels en per boek een korte uitleg, zodat de lezer alvast een inzicht kan krijgen in het boek. 

Training

Alle boeken en vrijwilligers nemen deel aan een training vooraf, zo weten zij wat ze kunnen verwachten en kunnen ze op elkaar inspelen. Ook worden er rollenspellen gedaan om de gesprekken te oefenen.

Veiligheid

De organisatie ziet toe op de fysieke en mentale veiligheid van deelnemers aan de Living Library en handelt daar naar. Zo dienen alle lezers zich in te schrijven, hebben alle boeken een persoonlijke begeleider en worden de gesprekken op afstand in de gaten gehouden. 

Laagdrempelig

Living Library NL probeert de Living Library toegankelijk voor iedereen te maken, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Ook wordt er zoveel mogelijk tweetalig gecommuniceerd. (Engels en Nederlands)

Divers aanbod

De Living Library concentreert zich niet op één bepaalde groep, maar biedt een divers onderwerp aanbod. Ieder boek heeft op een bepaalde manier te maken met vooroordelen, en dat kan te maken hebben met etniciteit, seksualiteit, beroep, religie, sociale status, leefstijl en gezondheid. Thematische edities, geconcentreerd om één ‘genre’, zijn niet mogelijk.

Vooroordelen

De Living Library is niet bedoeld als een ontmoeting met een interessant persoon. Ieder boek staat altijd in het teken van een bepaald vooroordeel. De titels van de boeken reflecteren een breed scala aan vooroordelen. 

Externe druk

Er worden geen boeken uitgesloten op basis van externe druk. 

Oogmerk

De Living Library heeft geen politiek, religieus, commercieel oogmerk en is niet verbonden aan organisaties die niet passen bij de ideële doelstellingen.  

Contactgegevens

Contactgegevens van boeken worden nooit gedeeld met anderen.

Vrijwilligheid

Boeken krijgen geen vergoeding voor hun deelname aan de Living Library.

 

 

Meer informatie:

Ga naar www.livinglibrary.nl/agenda en bekijk op welke locatie en tijd er een editie is bij jouw in de buurt. 

 

Bron: Living Library

 

 

Deel en inspireer anderen