Ben jij deze bijzondere uitdaging met jezelf al weleens aangegaan? De omgang met een paard kan verrassende en verrijkende inzichten geven die je zelf nooit had kunnen ontdekken.

Coachen met paarden is ontstaan vanuit het natuurlijke paardrijden. De bekende “paardenfluisteraars” zoals Monty Roberts, Emiel Voest, Pat Parelli en Klaus Ferdinand Hempfling vonden dat de Engelse en Western rijstijlen onnatuurlijke gedrag vroegen van paarden.

Een onnatuurlijkheid die alle aspecten van het paarden houden betrof. Van het langdurig alleen op stal staan en verkeerd voedsel tot en met het dressuurmatige “in de krul” rijden of de springsport. Als gevolg daarvan ontwikkelden veel paarden gedragsproblemen die gevaar opleverden voor zowel mens als dier. De vernieuwende trainingsvormen met paarden dwongen mensen om zich meer te verdiepen in het natuurlijke gedrag en de communicatiemethoden van een paard. 

Wereldwijd zijn er duizenden paardenliefhebbers met zo’n omgangsprogramma begonnen omdat ze een probleem hadden in de omgang met hun paard. Het resultaat was dat ze een band met hun paard kregen waar ze nooit van hadden durven dromen. Of er nu problemen waren of niet, een omgang met je paard vanuit vertrouwen en harmonie werd de basis voor veel ruiters.

Een natuurlijke omgang met paarden vergt van mensen dat zij hun eigen houding en gedrag ontdekken, analyseren en veranderen. Een paard maak je bijvoorbeeld niet zadelmak door het angst aan te jagen, maar door je lichaamstaal zo af te stemmen op die van het paard dat er vertrouwen ontstaat. De inzichten die mensen vervolgens kregen over hun houding en de invloed daarvan op een ander levend wezen had grote invloed op de rest van hun leven. Zelfs kinderen met gedragsproblemen reageren goed op de methode van het natuurlijke paardrijden. Enerzijds door het zelf te doen en het contact met het paard te ervaren, anderzijds door opvoeders die hun eigen taal beter af weten te stemmen op de behoeften van het kind.

Dus hoewel een natuurlijke omgang met het paard is ontstaan vanuit de behoefte aan een betrouwbaar en vriendelijk paard, was de helende uitwerking op mensen zo groot dat steeds meer mensen hier het voordeel van inzagen. Coachen met paarden maakt gebruik van de spiegel die het paard je voorhoudt. Hoe het paard op jou reageert raakt al snel de gevoelige snaar in jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Stel dat je bijvoorbeeld moeite hebt met grenzen stellen, dan zal een paard dit laten zien door direct dicht op je te gaan staan. Jouw uitdaging is dan om te leren het paard te gaan sturen en daar te zetten waar jij hem hebben wilt. Als je te dominant bent en het paard op te agressieve wijze stuurt, dan ontstaan er spanning en communicatieverstoring bij het paard. De uitdaging is dan om te leren je boodschap te doseren zodat het paard begrijpt wat je bedoelt, zonder dat dit bedreigend overkomt. Meer informatie kun je vinden op: http://www.paardnatuurlijk.nl/