Op 31 Oktober en 1 November is het Samhain. Dit feest is het Keltische nieuwjaarsfeest.

Er wordt gevierd dat het elfenrijk en de geestenwereld de aarde zo dicht mogelijk genaderd zijn en de grenzen tussen die werelden dus ook minder sterk zijn.

 

Verschillende namen voor hetzelfde feest

Samhain wordt in verschillende culturen op verschillende manieren gevierd. Er is het Christelijke allerzielen, Halloween, en Sint Maarten, hoewel dit feest pas 10 dagen later plaats vindt.

Deze feesten gedenken allemaal de laatste oogst, waarbij pompoenen en kolen worden uitgehold en versierd. Deze zelfgemaakte lampionnen vormen de versieringen van dit feest. 

Het Keltische nieuwjaarsfeest

Voor de oude Kelten en Germanen was Samhain het begin van het jaar en het begin van de cyclus van de seizoenen. Samhain is een feest waarbij wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en voorspellingen en goede voornemens worden gemaakt voor het nieuwe jaar.

De zwakste dieren worden geslacht en zijn de laatste aanvullingen op het rantsoen van de lange wintermaanden. Dit feest is dus een oogstfeest, een slachtfeest en een verering van overleden voorouders in een. 

Offergaven

Omdat in deze periode de grens tussen het aardse en de geestelijke wereld zo dun is worden offers gebracht aan overleden dierbaren. Enerzijds is het herdenken en eren het doel. Maar er heerst ook de angst voor het dwalen van plaaggeesten.

De offers zijn in dat geval bedoeld als afkoping van kwade geesten. Het offeren is zowel bij Samhain, Sint Maarten en Halloween onderdeel van het feest. Kinderen gaan verkleed langs de deuren met een lichtje in de hand en zingen liederen of plagen de bewoners tot deze offergaven zoals snoep en vruchten uitdelen.

 

Hoe ga jij dit feest vieren?

Deel en inspireer anderen