Kleuren beïnvloeden ons leven. Zo maakt de gele kleur van de zon opgewekt en blij, rood activeert zoals een rode lap werkt op een stier, en roze is de kleur van de liefde, denk aan de “roze wolk”. Een kleurentherapeut maakt hier bewust gebruik van.

Wat is kleurentherapie?

Er wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar de invloed van kleuren op ons gevoel en gedrag. Zo wordt in ziekenhuizen bijvoorbeeld blauw licht gebruikt om de leverfunctie van te vroeg geboren baby’s te verbeteren, brengt een groene muur rust en harmonie in een ruimte, en roepen zwarte of paarse voedingsmiddelen van nature een aversie op.

Kleurentherapie of chromotherapie maakt gebruik van licht en kleur om ons gemoed en functioneren te verbeteren. De onderliggende gedachte is dat alle kleuren een eigen trilling en frequentie hebben, die resoneren met ons energieveld. Door een bepaalde kleur met zijn specifieke trilling en frequentie als therapie in te zetten, kan dit helpen onze verstoorde energiebalans te herstellen.

Eén van de meest bekende vormen van kleurentherapie is Aura-Soma. Er wordt gewerkt met flesjes die olieachtige emulsies van een bepaalde kleur hebben. Soms bevat een flesje één kleur, soms een combinatie. Het gaat om de basiskleuren van de chakra’s die dan ook op die chakra’s inwerken, waarbij de afwijkende kleur de juiste ondersteuning en begeleiding biedt.

Het kiezen van een flesje doe je op intuïtie, ervan uitgaand dat je onbewust dat kiest wat jij nodig hebt. Zoals Vicky Wall, de vrouw die deze therapie ontwikkelde, zei: “Je bent de kleur die je kiest”.

De gekleurde flesjes die jij hebt gekozen, werken als een soort richtingaanwijzer en helpen je te zien wat de juiste weg ook al weer was. Aura-Soma geeft inzicht in je “verborgen” gaven, talenten en je uitdagingen, waardoor je een helder beeld van jezelf krijgt en inzicht  krijgt in zaken die aandacht vragen in je ontwikkeling. De werkelijk prachtige kleuren ondersteunen op een liefdevolle manier je proces.

Meer weten over deze therapie: www.aura-soma.nl