Het hebben van vrienden geeft jouw leven cachet. Vrienden helpen je verder te komen, te groeien, ze ondersteunen je en helpen je je focus helder te houden.

Maar ook door er even helemaal uit te kunnen zijn, bij iemand waar je volkomen jezelf mag en kunt zijn. Je vrienden zijn een deel van wie jij bent. Koester ze! Lees de volgende 7 tips om er bewust mee om te gaan.

1 Vertrouwen

Iedere vriendschap is gebaseerd op vertrouwen. Dat vertrouwen is wederzijds. Wanneer jij je openstelt aan de ander laat je zien dat je vertrouwen hebt. Als je je diepere gevoelens deelt zal dit een extra dimensie geven aan de vriendschap. De ander zal zich ook eerder openstellen en dat versterkt de band. Het verdiepen van je vriendschap op deze manier zal je leven verrijken.

2 Wees empathisch

Wanneer een vriend zijn of haar zorgen en problemen met jou deelt is het belangrijk dat je er echt bent voor diegene. Luister naar het verhaal, stel vragen, toon interesse en verplaats je zoveel mogelijk in het probleem van de ander. Laat je niet meeslepen in de negativiteit van de situatie, want daar ben je niet voor. Jij moet juist boven het probleem hangen en het probleem proberen te relativeren. Bedenk samen oplossingen en haal hem of haar uit de situatie. Probeer het om te draaien en haal de positiviteit weer naar voren!

3 Toon respect

Soms ben je het helemaal niet eens met elkaar. Dat is niet erg, je hoeft niet altijd op één lijn te zitten. De beslissingen die jullie nemen kunnen afwijken van elkaar, je bent en blijft elk een uniek persoon. Maar ga wel respectvol om met de beslissing van je vriend, iedereen mag een eigen mening hebben. Je kunt sturen op het doen veranderen van de mening van je vriend, maar je kunt dit niet doorduwen. Iedereen is vrij om zijn leven te leiden zoals hij dat wil. Richt je op dingen die je gemeen hebt en niet op de verschillen. Til er dus ook niet te zwaar aan als hij keuzes maakt waar jij je vraagtekens bij zet.

4 Maak tijd

Maak vooral tijd voor een goed gesprek. Soms versloft de vriendschap en kan een goed gesprek baanbrekend zijn. Wat een leuk mens is het toch! En wat fijn dat die persoon in mijn leven is! Zorg dus dat je regelmatig met elkaar praat. Maak een afspraak, plan een middagje sauna, ga een terrasje pakken maar maak tijd. Je vriendschap wordt er sterker van en blijft fris.

5 Blijf werken aan de basis

Waarop is jullie vriendschap eigenlijk gebaseerd? Gemeenschappelijke waarden kunnen wegvallen (werk, school) en wat gebeurt er dan? Alleen nog maar met elkaar omgaan vanwege vroeger? Of zit de basis dieper? Ga na of dit voor jouw vriendschappen geldt en hoeveel energie je er wilt insteken. Wat bindt jullie nu nog?
Om het fris te houden moet je samen voortdurend werken aan de basis. Maak nieuwe herinneringen, ga leuke dingen doen zodat je niet blijft hangen bij vroeger. Wat kun je samen doen om de basis te vergroten?

6 Focus op gemeenschappelijke eigenschappen

Doordat je met iemand iets gemeen hebt ontstaat een vriendschap, je herkent iets van jezelf in de ander. Je lacht om hetzelfde, je gaat naar dezelfde sportschool, je rijdt dezelfde auto. Dat is de basis van iedere vriendschap, wat je gemeenschappelijk hebt. Soms gaan vriendschappen verloren omdat een van de twee een andere levensfase bereikt (trouwen, scheiden, kinderen etc). Er verandert dan van alles. Juist dan is het belangrijk je te focussen op de basis. Blijf je richten op de dingen die jullie binden.

7 Accepteer elkaars eigenaardigheden

Soms zijn vrienden super irritant. En vooral als je elkaar door en door kent kun je steeds vaker vallen over de eigenaardigheden van de ander. De kunst is om je niet te focussen op elkaars verschillen. Probeer er om te lachen, accepteer het gewoon. Zo is het makkelijker en lichter. Iedereen is anders, dat maakt het juist leuk en verrassend. Soms is het ook fijn dat de ander zo anders is, het geeft je een frisse blik. Je mag het gerust zeggen als iets je irriteert maar probeer de ander niet te veranderen. Dat levert enkel wrijving op en legt een tijdbom onder je vriendschap.