Leven met de Creatiespiraal

Leven met de Creatiespiraal

Leven volgens de Creatiespiraal van Marinus Knoope is een holistische reis van zelfontwikkeling. In een wereld vol hectiek en constante verandering streven velen van ons naar een leven dat in lijn is met onze diepste verlangens en wensen. De Creatiespiraal, een...
Deel 2: De ontknoping: Ongewenste emoties en wensen

Deel 2: De ontknoping: Ongewenste emoties en wensen

“Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen wij in staat zijn daadwerkelijk te realiseren.” Goethe Als wensen voorkomen uit onvrede, angst of verzet zijn ze niet scheppend, maar juist destructief. Pas als je emoties hebt doorleefd naar zijn kwaliteit manifesteert zich de...
Deel 1: De Ontknoping: Omgaan met ongewenste emoties

Deel 1: De Ontknoping: Omgaan met ongewenste emoties

In zijn boek de Ontknoping vertelt Marinus Knoope hoe we geleerd hebben dat veel emoties ongewenst zijn, terwijl ze juist heel nuttig zijn. In onze kindertijd leren we vaak dat zulke emoties er niet mogen zijn. Als je gespannen bent moet je stilzitten, als je boos...
Ontdek jouw creatieve talenten met de creatiespiraal

Ontdek jouw creatieve talenten met de creatiespiraal

Iedereen wordt met creatieve talenten geboren. Een talent om nieuwe dingen te verzinnen, om nieuwsgierig te zijn, om vragen te stellen over het hoe en waarom van bestaande gedragspatronen en denkpatronen. De meest gestelde vraag van een peuter: ”Waarom dan?”  ...