Bijen zijn belangrijke bestuivende insecten van voedselgewassen en vele wilde planten. Ze hebben daarom een rol van ongeveer dertig procent in de keten van al het menselijk voedsel.

Bijen horen, net als mieren en wespen, tot de vliesvleugeligen. Er zijn zo’n 20.000 bijensoorten beschreven, hoewel het eigenlijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. In totaal zijn er bijna 360 soorten in Nederland gespot. Bijen zijn sociale insecten omdat ze in kolonies leven. Er is een koningin die eitjes legt. Bevruchte eitjes worden werkbijen (vrouwtjes) en onbevruchte eitjes worden darren (mannetjes). Werkbijen leggen geen eitjes, tenzij de koningin sterft of geen eitjes meer kan leggen. In dat geval leggen werkbijen onbevruchte eitjes.

Bijen zijn vooral bekend om de honing die de honingbij maakt. De binnenkomende nectar wordt in de zeshoekige raten opgeslagen. Deze raten fungeren ook als kinderkamers. Bijen verschillen van de meeste andere (vleesetende) vliesvleugeligen door het dieet van nectar en stuifmeel.

Maar te eenzijdig stuifmeel heeft een negatief effect op de vitaliteit van bijenvolken. Door eenzijdige landbouw is de kans op eenzijdig stuifmeel groot en dit wordt beschouwd als één van de mogelijke factoren van wintersterfte. Een ander groot probleem is het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw. Veel bestuivende insectensoorten zijn al uitgestorven als gevolg van deze vergiftigingen. Ook de bij heeft het erg moeilijk. Bijensterfte neemt zowel wereldwijd als in Nederland alarmerend toe. Hoog tijd om ze een klein steuntje in de rug te geven. Dat doe je zo:

Door het zaaien, en niet bespuiten, van bloemen en planten waar bijen dol op zijn, voorzie je ze van extra voedsel. Extra variaties in de begroeiing helpt om eenzijdig stuifmeel tegen te gaan. Bovendien help je zo mee aan de biodiversiteit van de planten. Om de bij optimaal te laten profiteren van de bloeitijd is het belangrijk dat er niet gemaaid wordt.

Bijen houden van duizendblad, dropplant, verschillende soorten tuinkruiden, lookplanten of boekweit. Maar ze houden ook van fruitbloesem en aardbeienbloemen.

Een ruime tuin kan plaats bieden aan een bijenhotel. Dit is een hokje of huisje van natuurlijke materialen waar voldoende gaten in zitten van verschillende grootte. Het kan ook een oude boomstronk of grote tak zijn die je in de tuin laat liggen. Deze beschutte plaats kan worden afgedekt met dakpannen om hem waterdicht te maken. Verschillende bijensoorten, maar ook sluipwespen en andere dieren zullen een woning vinden in het hotel. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar levert ook een interessant schouwspel op.

Hoe help jij de bijenpopulatie een handje?