Paganisme betekent letterlijk Heidendom, hieronder vallen verschillende religieuze stromingen die allemaal als natuurreligie omschreven kunnen worden.

De natuur wordt ervaren als heilig en als een expressie van de goddelijke krachten.

 

Onder paganisme vallen alle religies die niet op een bijbel zijn gebaseerd en geen monotheïstische visie hebben, een van die Paganistische stromingen is het Boeddhisme.

“Verricht geen enkele schadelijke activiteit, verzamel volmaakt heilzame activiteiten, bedwing volkomen de eigen geest. Dit is de leer van de Boeddha”.

Wie was Boeddha?

Boeddha betekent “De Verlichte.” Siddharta Gautama bereikte als eerste persoon die verlichting. Daarom werd hij Boeddha genoemd. Hij leefde ongeveer 2500 jaar geleden in India. Siddharta werd als prins geboren en leefde een beschermd en luxe leven.

Op een dag wilde hij perse de wereld buiten de paleismuren verkennen en werd daarom meegenomen in een rijtuig. Hij zag honger en leed, ziekte en dood bij het volk. Dit vond hij zo erg dat hij besloot om op zoek te gaan naar een manier om al die ellende te kunnen wegnemen. 

In zijn zoektocht leerde hij te mediteren. Hij koos een eenzame plek om in alle stilte de vrede en rust in zichzelf te zoeken. Toen hij 35 jaar was lukte hem dat en werd hij verlicht. Hij wilde daarna zijn kennis doorgeven en werd leraar voor veel anderen. Degene die hij les gaf gingen zelf weer lesgeven en zo ontstond het Boeddhisme. Toen Boeddha, op 80 jarige leeftijd, stierf liet hij een uitgebreide leer achter. 

De vier edele waarheden

Boeddha ontdekte dat leven uit allerlei vormen van lijden, Dukkha, bestaat. Dit wordt niet door een hogere macht bepaald of opgelegd, maar is iets wat uit de mens zelf komt. Als het in de mens zelf ligt, kan die mens zichzelf daar ook van bevrijden.

Boeddha omschreef deze waarheden als oorzaak voor lijden en tegelijkertijd als aanwijzing hoe we het lijden kunnen verminderen en zelf op zoek kunnen gaan naar verlichting.

  1. Leven wordt gekenmerkt door lijden
  2. de oorzaak van lijden zijn verstorende emoties als gehechtheid, boosheid, onwetendheid en negatief karma
  3. het is mogelijk om lijden te stoppen en blijvend geluk te ervaren
  4. De manier waarop we dat kunnen bereiken. De weg die naar verlichting leidt is het Nobele 8-voudige pad.

Het achtvoudige pad

Dit achtvoudige pad is een beoefening in moraliteit, meditatie en wijsheid. Je kunt het gebruiken als leidraad voor jouw handelingen en als spirituele levensweg. Je kunt het ook gebruiken als hulpmiddel om te bepalen waar jouw huidige lijden vandaan komt. 

De eerste twee stappen zijn stappen van wijsheid. Ze richten je op inzicht en een manier van denken die je helpt om je lijden los te laten. De derde, vierde en vijfde stap gaan over moraal en ethisch gedrag. Ze maken je bewust van jouw handelingen en de gevolgen van die handelingen.

De laatste drie stappen hebben te maken met het innerlijk omgaan met handelingen, gedachten en emoties. Dit wordt vooral bereikt met behulp van meditatie. De acht treden van het pad werken als een opwaartse spiraal waarbij alle stappen met elkaar in verbinding staan.

1.  De juiste manier van kijken

Wees je bewust wat goed en slecht is en begrijp de gevolgen van je daden.

2. Het juiste motief

Probeer jouw daden met de juiste instelling te doen. Niet alleen om iets terug te krijgen, zoals spullen, aandacht of waardering. 

3. De juiste manier van praten

Probeer met woorden anderen geen pijn te doen.

4. De juiste manier van handelen

Wanneer je iets doet, denk dan aan alle anderen en niet alleen aan jezelf.

5. De juiste manier van leven

Geen drugs nemen of verkopen, geen dieren doden, niet stelen.

6. De juiste inspanning

Je inspannen om een goed leven te leiden en niet alleen maar inspannen om te krijgen.

7. De juiste oplettendheid

Let erop dat we in gedachten en daden samen in harmonie op deze wereld leven.

8. De juiste concentratie

Mediteren en goede dingen doen, zodat je verlichting kunt ervaren.

Het Boeddhisme heeft dus niet een specifieke god die aanbeden wordt. Boeddha zelf waarschuwde er voor om zijn persoon niet als goddelijk te vereren. Het doel is vooral om het leven in alle vormen te vereren en er goed voor te zorgen. Zo help je niet alleen jezelf, maar je verbetert ook je leefomgeving en de wereld.

 

Meer informatie:

www.spiridoc.nl

www.maitreya.nl/boeddhisme

bol.com/nl/p/boeddhisme-in-alle-eenvoud

bol.com/nl/p/boeddhisme-voor-drukke-mensen

Deel en inspireer anderen