Het wordt een sobere kerst dit jaar en dat voelt vreemd, want voor velen is kerst het gezelligheidsfeest bij uitstek.

In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om met familie en vrienden bij elkaar te zijn. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

De Romeinse Saturnaliën

Voor christenen is kerst het feest van de komst van Jezus naar onze aarde, maar waarschijnlijk is het zo dat de eerste Kerstvieringen een reactie waren op de Romeinse Saturnaliën. Het feest werd in Rome gehouden om Saturnus eer te bewijzen en om het einde van het landbouwjaar te vieren.

Familie, vrienden en kennissen gaven geschenken aan elkaar en traditioneel waren dat kaarsen, maskers of poppen. De huizen werden versierd met groene bomen, met bloemenslingers en met lichtjes. Saturnaliën was een tijd van vriendschap en feesten voor de Romeinen. 

Op 25 december werd er in de oudheid niet alleen feest gevierd in Rome maar ook in Perzië.

het was het feest van de god Mithras.

De Mithras cultus werd gekenmerkt door mystieke vormen van astrologie en de aanhangers maakten gebruik van onderaardse ruimten gevuld met wierook als lokalen voor hun diensten en initiatierites om nieuwe volgelingen in te wijden.

Het is dus iets waar in de oudheid al bij stil werd gestaan maar tot op de dag van vandaag worden er in Scandinavië Joelfeesten gevierd. De kinderen gaan de straat op en beelden demonen uit die vanuit de bergen komen.

In de Germaanse traditie was 25 december de eerste dag van dit twaalfdaagse feest, waarop gevierd werd dat de dagen weer langer werden na de winterzonnewende.

Al voelde dat in de beleving niet zo. Het is de tijd waarin de zon stil staat, het rad van de tijd is vastgevroren. De zon is betoverd. In tegenstelling tot het Midzomerfeest dat een feest voor de hele gemeenschap is, is het Joelfeest een typisch familiefeest.

Chanoeka

Naast deze Joelfeesten kennen we ook Chanoeka. Hier wordt het inwijden van de tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus herdacht. Een aantal koningen probeerden de Joden in het Land van Israël te dwingen bepaalde gebruiken aan te nemen die strijdig waren met de wetten van het Jodendom.

De Joden kwamen hiertegen in opstand, dat in het jaar 164 voor onze jaartelling een hoogtepunt bereikte met de bevrijding van Jeruzalem.

Het feest duurt acht dagen en herdenkt de viering van de zuivering en hernieuwde inzegening van de Heilige Tempel, en een in de overleveringen opgenomen wonder: Toen ze naar heilige olie zochten om de kandelaar in de Tempel aan te steken, vonden ze slechts een klein kruikje met  genoeg olie in de kruik voor één dag.

Echter er vond een wonder plaats, de olie brandde acht dagen lang. Chanoeka staat ook wel bekend als ‘het feest van de lichtjes.

Maar het grootste wonder van Kerstmis is misschien wel dat al deze verschillende tradities vredig naast elkaar kunnen bestaan. De geest van Kerstmis is veel ouder dan het Christendom. Of je nu christen bent of niet: iedereen kan kerst vieren.

 

Wat betekent de kerst voor jou?

Deel en inspireer anderen