Kleine kinderen bezitten onvoorwaardelijke liefde ten opzichte van hun ouders.

Ongeacht wat er gebeurt, ze blijven in hun ouders geloven en zijn er van overtuigd dat ouders in hun behoeften van veiligheid, geborgenheid en begrip zullen voorzien.

Niet altijd is het rozengeur en maneschijn wat er in een gezin speelt. Zo kan de pijn van verwaarlozing, afwijzing of agressie willen kinderen dan ook niet voelen. Onbewust maken ze aanpassingen in hun perceptie om hun ideaalbeeld te kunnen blijven koesteren, ongeacht de feitelijke omstandigheden. Ze blijven de ouders zien als onvoorwaardelijk liefhebbend en trouw.

De sfeer waarin kinderen opgroeien heeft eveneens grote invloed op hun ontwikkeling. Het jong overlijden van een ouder, broertje of zusje kan bijvoorbeeld enorm ingrijpend zijn. Echtscheiding van de ouders en het aanknopen van nieuwe ouderrelaties kunnen eveneens hun sporen nalaten, net als een faillissement, tijden van oorlog, geheimen of andere ingrijpende omstandigheden. En niet zelden zullen kinderen proberen hun ouders zo mogelijk te helpen, al was het maar door zich in gedachten met een van de ouders te identificeren.

Alles wat er in kinderlevens gebeurt binnen families werkt in op de wijze waarop kinderen leren waarnemen en voelen. De opgedane kennis, al dan niet terecht, nemen ze mee in hun volwassen zijn. Het wordt ingewikkelder als je bedenkt dat volwassenen (onbewust) veel van wat ze geleerd hebben aan hùn kinderen doorgeven. Nòg gecompliceerder wordt het als je beseft dat jouw eigen ouders en voorouders dat ook al deden. En zo kan het gebeuren dat sommige mensen in een wirwar van emoties en gevoelens leven die niet aansluiten bij de feitelijke omstandigheden maar thuishoren bij vroegere generaties.

Inzicht in de familiedynamiek kan dan heel verhelderend werken en de weg vrij maken om met het verleden af te rekenen. Want pas als belangrijke zaken uit iemands jeugd zijn aangekeken, uitgewerkt en erkend kan vrijheid ontstaan. Verzoening met het verleden maakt dat energie weer kan stromen en spontaniteit een nieuwe kans krijgt.

Afwijzing, verwaarlozing, mishandeling, agressie, incest, kampvorming binnen een gezin (scheiding, ruzie), het jong overlijden van een ouder, de positie die iemand heeft binnen een gezin (pikorde), misdrijven, etc. kunnen allemaal oorzaken zijn die je leven negatief beïnvloeden. De gevolgen kunnen een gebrek aan zelfvertrouwen zijn, het ‘ik hoor hier niet thuis-gevoel’, relatieproblemen, bindingsangst (met jezelf en/of met een ander), psychische problemen, depressie, burn-out, psychosomatische ziekten (zoals o.a. chronische vermoeidheid, migraine), opvoedkundige problematiek met eigen kinderen, etc….

Invloeden en verhoudingen binnen families kunnen grote gevolgen hebben in mensenlevens. Gebeurtenissen die generaties geleden hebben plaatsgevonden kunnen nog doorwerken in ons leven van nu, terwijl onze kinderen en kleinkinderen last kunnen hebben van wat nu gaande is. Door bepaalde zaken bewust te laten worden kun je niet alleen jezelf maar ook volgende generaties helpen.

Wat kun jij jezelf of jouw gezin meegeven voor een bewustere balans?