Jouw waarden zijn de fundamentele kwaliteiten van jouw persoonlijkheid. Ze vormen de basis van wie jij bent en definiëren de concepten en principes die jouw zijn vormgeven. Ze beïnvloeden jouw keuzes gedurende je leven.

Meestal zijn deze waarden onzichtbaar op de achtergrond aanwezig terwijl ze op subtiele wijze jouw gedachten, acties en spraak besturen. Maar soms ontstaat er een situatie waarbij het nodig is dat je voor jouw overtuigingen opkomt en sterk vasthoudt aan wat jij goed en waar vindt.

 

Als je dit op een vaardige, bewuste en niet confronterende manier kunt doen, kan dat het verschil maken. Overweeg eens om de volgende ideeën te gebruiken, wanneer je de behoefte voelt om jouw overtuigingen te verdedigen in een discussie.

Weet wat je gelooft en waar je voor staat.

Dit klinkt voor de hand liggend, maar het is een punt dat snel vergeten wordt. Neem de tijd om jouw fundamentele overtuigingen te prioriteren. Schrijf ze in volgorde van belangrijkheid zodat je helder voor ogen hebt wat er het meeste toe doet in jouw leven.

Dat is gelijk een perfecte kans om met je hogere zelf in contact te komen. Gebruik bijvoorbeeld meditatie om contact te maken met het diepere niveau van jouw ziel. Als dit je lukt zul je ontdekken welke diepgaande kwaliteiten en waarden jij wilt uitdragen. 

Kies jouw discussie weloverwogen.

Het is belangrijk om op te merken dat het niet in alle situaties nodig is dat je jezelf en jouw overtuigingen met hand en tand verdedigt. Als een gevecht niet gewonnen kan worden, vecht dan niet.

Dus als de omstandigheden zich voordoen waarin het misschien nodig is, overweeg dan bewust of de waarde hoog genoeg in jouw lijst staat om ervoor op te komen of dat het je tijd en energie niet waard is. Bovendien is het zo dat als iemand tegen zijn zin overtuigd wordt, hij eigenlijk nog steeds dezelfde mening houdt.

Onderneem actie of zeg er iets van.

Als je eenmaal de bewuste keuze hebt gemaakt om voor jouw overtuiging op te komen is het tijd om in actie te komen. Haal een keer diep adem, verzamel je moed en spreek. Neem je standpunt in maak duidelijk dat iemand over je grenzen is gegaan.

Je overtuigingen stellen niet zoveel voor als je niet bereid bent om ernaar te handelen. Als je veranderingen wilt bewerkstelligen is het belangrijk dat je sterk en zonder angst je ziel laat spreken. Houd stevig vast aan wat jij goed of fout vindt.

Spreek met onfeilbaarheid.

Als je voor je waarden opkomt is het van vitaal belang dat je onberispelijk en vaardig bent in je communicatie. Houdt op assertieve wijze jouw mening vast en streef er tegelijkertijd naar om  op beleefde en vriendelijke toon jouw mening te verdedigen.

Er is een groot verschil tussen kritiek hebben op iemands mening en iemand aanvallen als persoon. Probeer de beste route te nemen en spreek netjes. Essentieel is dat je alleen woorden gebruikt die geen schade aanrichten als je jouw overtuigingen verdedigt.

Blijf objectief en vermijd emotionele reacties.

Als de grenzen van jouw overtuigingen worden bedreigd ontstaat het risico dat de situatie emotioneel escaleert. In zo’n geval is het essentieel om objectief te blijven en je hoofd koel te houden. Probeer om de situatie te bekijken vanuit het gezichtspunt van een omstander.

Zorg ervoor dat je de dingen niet te serieus of te persoonlijk opvat. Onthoud dat je ware identiteit de altijd getuigende bewustzijn is die niet oordeelt of evalueert. Observeer en bewapen je met een innerlijke stilte die je een kalme, zelfbewuste energie geeft.

Respecteer het perspectief van anderen als waardevol voor hen.

Hoewel je het niet altijd eens bent met andermans perspectief, heeft jouw tegenpartij zijn eigen waardes en overtuigingen. Vanuit hun standpunt is dat de norm. De ervaringen in jouw leven hebben je keuzes en overtuigingen gevormd. Oscar Wilde herinnert ons aan deze wijsheid: ”Elke heilige heeft een verleden en elke zondaar heeft een toekomst.”

Anderen kozen net als jij voor een leven met hun eigen unieke uitdagingen en kansen. Het is niet aan jou om andermans keuzes te veroordelen. Het beste wat je kunt doen is op compassievolle wijze van gedachten wisselen tot je een middenweg hebt gevonden waar je in harmonie kunt samen zijn.

Laat de uitkomst los.

Onthoud dat het jouw doel was om voor jouw overtuigingen op te komen. Het doel is niet per se om de overtuigingen van iemand anders te veranderen. Soms is het al genoeg om jouw standpunt kenbaar te maken. Als je dat gedaan hebt kun je het loslaten.

Laat het verdere proces en de uitkomst over aan het universum. Weet dat elke gedachte, woord of daad, die vrede, harmonie en compassie ondersteunt, invloed heeft op het collectieve bewustzijn van de wereld.
Of zoals Robert F. Kennedy het zei:

“Maar weinigen hebben de grootheid om de geschiedenis om te buigen, maar ieder van ons kan eraan werken om een klein deel van de gebeurtenissen te veranderen. Door de ontelbare verschillende daden van moed en overtuiging werd de menselijke geschiedenis gevormd. Elke keer als een mens opstaat voor zijn idee, of handelt om het lot van anderen te verbeteren, of vecht tegen oneerlijkheid, zendt hij een rimpel van hoop. De kruising van miljoenen van zulke rimpels van positieve energie vormt een stroming die zo krachtig is dat het de machtigste muren van onderdrukking kan weerstaan”.

 

Deel en inspireer anderen