Teleurstelling is een emotie waar we allemaal mee te maken krijgen. Het is niet prettig en soms lastig om mee om te gaan. Maar je kunt aan teleurstellingen een positieve draai geven als je er zo naar durft te kijken.

Een teleurstelling kan je leven flink overhoop halen. Grote teleurstellingen in je leven als het niet kunnen kopen van je droomhuis of het overgaan van je grote liefde. Of kleinere teleurstellingen zoals het uitje met vrienden dat niet doorgaat of het net niet halen van de bus.

Het gevoel van teleurstelling is verlammend. Je voelt je machteloos en misschien geeft het je zelfs wel een gevoel van uitzichtloosheid. Echter door de teleurstelling te onderkennen kun je er achter komen wat je nu eigenlijk had verwacht of gehoopt. En dat kan je helpen in je reis naar zelfkennis. Want teleurstelling begint bij de constatering dat iets niet gaat zoals je had verwacht.

Je kunt je teleurstelling op jezelf laten slaan, omdat je iets niet kunt wat je wel had verwacht. Of op een ander, omdat die niet waarmaakt wat jij ervan had verwacht. Het gevoel blijft hetzelfde en je kunt de neiging hebben van je af te bijten. Bijvoorbeeld je baas de schuld geven van het niet leuk hebben op je werk. Dit is makkelijk afschuiven.

Beter is om naar jezelf te kijken, hoe moeilijk en ongemakkelijk ook. Want door het bij een ander neer te leggen (je baas) ben jij de regie kwijt en ontstaat er een conflict. En dat zal naar alle waarschijnlijkheid verder escaleren omdat jij niet meer open staat voor zijn of haar input. De situatie verslechtert alleen maar verder omdat jij je objectiviteit kwijt bent.

Angst speelt hierin uiteraard ook een rol. Angst activeert defensief gedrag als ontkenning, projectie of rationalisatie. Tegelijkertijd jaagt het ook woede aan. Wraakgevoelens kunnen een rol gaan spelen: “Ik ten onder? Dan jij ook!” Wanneer een van de partijen zich weet te beheersen door sociaal en rationeel oplossend gedrag te vertonen kan de communicatie worden hersteld. Pas dan kan er op elkaars belangen worden ingegaan. 

Door het herkennen van je teleurstelling kun je ermee aan de slag gaan zonder dat er irrationele aspecten gaan meespelen. Doe dit dus zo snel mogelijk.

Ook kun je je realiseren dat jouw gehechtheid aan het eindresultaat vroeger of later zal resulteren in tegenslagen. Volgens de boeddhisten zijn verlangens de oorzaak van al het leed. De kunst is daarom je minder te hechten aan uitkomsten. Laat het los en ervaar gewoon hoe het loopt. Misschien pakt het allemaal prima uit, of beter dan verwacht. Misschien komt jouw ideale verwachting pas veel later uit op een manier die je niet had kunnen voorzien.

Kortom, beschouw je gevoel van teleurstelling voordat het te diep wordt en laat je verlangens zoveel mogelijk los.