Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die uitgaat van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, met aandacht en bewustwording voor wat bijdraagt aan gezondheid en wat niet. Dit omvat een breed scala aan behandelwijzen en adviezen over o.a. reinigen (ontgiften, detox), vasten, voeding en dieet, beweging, ademtherapie, natuurlijke middelen en supplementen.

De natuurgeneeskunde is geworteld in de oudste vormen van geneeskunde, in een tijd dat de mens leefde volgens het ritme van de natuur en er aandacht was voor het zelf herstellend vermogen van het lichaam.

In geneeskundige verhandelingen van het oude Egypte uit 1500 voor Christus en in geschriften van Hippocrates is dit ook het geval. Hippocrates leefde van 460 tot 377 v.C., hij wordt beschouwd als de grondlegger van onze moderne, wetenschappelijke geneeskunde.  

Als we om ons heen kijken, zien we dat de natuur over het vermogen van zelf herstel beschikt. Zieke dieren in de vrije natuur vinden zelf hun genezende kruiden en reinigen hun lichaam door te vasten. Ook kleine kinderen weigeren voedsel als ze ziek zijn. Volgens natuurgeneeskundige opvattingen ontstaat ziekte doordat men niet leeft volgens de (eigen) natuur, dat wil zeggen men heeft onvoldoende contact met de eigen intuïtie, het gevoel dat de grens tussen gezond zijn en ziek zijn wordt overschreden, of men luistert er niet naar.

De natuurgeneeskunde kijkt anders naar ziek zijn en herkent daarom ziekteverschijnselen wanneer de gangbare geneeskunde nog geen meetbare afwijkingen vindt. Bovendien is de natuurgeneeskunde niet gericht op het wegwerken van ziekteverschijnselen, maar op het actief verbeteren van de omstandigheden, zodat het lichaam zichzelf geneest.

De natuurgeneeskunde gaat er vanuit dat een volledige genezing (fysiek, emotioneel en spiritueel) vaak alleen mogelijk is wanneer de patiënt zelf ook inzicht heeft in de oorzaak van de klachten, zodat de patiënt een actieve rol kan spelen in het wegnemen van oorzaken. Er is niet altijd één oorzaak en door de holistische benadering komen zowel oorzakelijke factoren uit het verleden als ook in de huidige leefwijze aan het licht. Verschillende therapievormen kunnen hierbij worden ingezet.

Gezond blijven

Het voorkómen van ziekten is natuurlijk (nog) beter dan (natuurlijk) beter worden. Preventie, het voorkomen van ziekten, vraagt een bewustzijn t.a.v. gezondheid. Door vervuiling van onze leefomgeving komt iedereen in aanraking met schadelijke invloeden, regelmatige fysieke en emotionele reiniging is aangewezen. Daarnaast moet de veelal zittende leefstijl worden afgewisseld met beweging bij voorkeur in de buitenlucht.

Bron: www.avig.nl