In Nederland komen steeds meer ecologische woonwijken of worden oudere wijken gerenoveerd, waarbij duurzaamheid en gemeenschapsvorming belangrijke uitgangspunten zijn. In vrijwel alle projecten is actieve bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel. De variatie is groot; de meeste projecten hebben een lange wachtlijst.

Een Ecodorp is een op mensenmaat gesneden en van alle nodige faciliteiten voorziene nederzetting, waar alle ontplooide activiteiten op een dusdanige manier harmonieus geïntegreerd zijn in de natuurlijke omgeving, dat ze op geen enkele manier schade berokkenen aan milieu en samenleving en, zowel direct als op lange termijn, een gezonde en duurzame menselijke evolutie ondersteunen.

In de afgelopen 35 jaar zijn er op tal van plaatsen in de hele wereld leef-, woon- en werkgemeenschappen ontstaan, die ecologie, spiritualiteit en samenwerking als uitgangspunt nemen voor hun dagelijkse leven. Dat zijn allemaal van elkaar verschillende, plaatselijke initiatieven, en zo is er een grote diversiteit aan verschijningsvormen van ecodorpen ontstaan. Het is pas in de laatste jaren dat men daarbij in toenemende mate herkenning en aansluiting bij elkaar vindt in het begrip Ecodorp. 

Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de bewoners van ecodorpen samenlevingsvormen trachten te ontwikkelen waarin een grote mate van zorg voor én betrokkenheid bij elkaar en de natuur bestaat. De spiritualiteit drukt zich daarbij uit in het verlangen om zichzelf te kennen tot in de diepste kern van wie wij zijn als mens en wat onze taak is op aarde.

Op deze websites vind je meer informatie over ecodorpen, waar ze in Nederland al zijn en hoe het werkt:

http://ecodorpennetwerk.nl/

http://www.omslag.nl/wonen.htm

http://www.ecodorp.nl/welkom/index.php