De cultuur waarin we leven promoot de overtuiging dat plezier gelijk staat aan geluk.

Als je plezier hebt ben je gelukkig. Als je dat niet hebt ben je niet gelukkig. Maar de meeste klassieke filosofen zullen het daar niet mee eens zijn. Vandaag de dag tonen psychologen en de wetenschap een hernieuwde interesse in de oude zienswijzen over geluk.

De filosoof uit de eerste eeuw Epictetus gelooft bijvoorbeeld dat geluk begint en eindigt in de gedachten. In dit uitgangspunt is de sleutel om geluk te laten voortduren het idee. Albert Ellis, de ontwikkelaar van de rationele emotionele gedragstherapie, ging hier een stap verder in. Hij legde uit dat de manier waarop mensen reageren op gebeurtenissen voor een groot deel wordt voorspeld door hun kijk op die gebeurtenissen, niet door de gebeurtenissen zelf. Aristoteles, aan de andere kant, geloofde dat geluk een actie is en geen gevoel, verkregen door een leven van deugdzaamheid en evenwicht. 

Het is moeilijk om te zeggen welke van deze definities de waarheid vertellen. Dus hier zijn vier regels die uitgefilterd zijn door de bestudering van verschillende filosofieën. Deze overkoepelende principes kunnen worden toegepast in onze levens om de kans op geluk te krijgen, te ervaren en te vergroten. Ongeacht hoe we geluk willen omschrijven.

1. Omarm en wees in het moment.

Leef in het huidige moment. Denk niet na over wat er zal gebeuren in de nabije toekomst. Vermaak je met de momenten van plezier, zowel op fysiek vlak als emotioneel, voordat ze voorbij zijn.

2. Accepteer dat geluk een levenslange ontdekkingsreis is die inspanning vereist.

Als je het leven benadert vanuit een houding van oordelen zal iedere tegenslag een teleurstelling worden en bitterheid veroorzaken. Als je in plaats daarvan geluk ziet als iets waar je dankbaar voor kunt zijn, zul je altijd veel beter toegerust zijn om jezelf kalm uit de stormen te manoeuvreren wanneer die komen.

3. Stel je percepties af.

Hoewel de omstandigheden ons beïnvloeden, is de gezegde “let op de aanleiding” beter van toepassing dan je je realiseert. Jouw houding en percepties over wat plaatsvindt in je leven heeft veel meer impact op jouw geluk dan de omstandigheden zelf.

4. Vereenzelvig je met een geloofssysteem en houdt je daaraan.

Lees over filosofie en psychologie om een gefundeerd wereldbeeld te creëren. Je zult een routebeschrijving nodig hebben over hoe jij denkt dat het leven geleefd moet worden om ernaar te kunnen leven. Je zult je naar je eigen verwachtingen moeten gedragen als je een kans wilt maken op geluk. Zoals Aristoteles zei, het ware geluk is geen gevoel, het is een activiteit. We hebben geen keuze over hoe onze kaarten geschud worden. Maar we hebben wel invloed op hoe we ermee spelen. Geluk is een reis van innerlijke groei en perspectief. Je zult je niet gelukkig voelen in bepaalde momenten, maar als je werkt aan jouw visie en persoonlijke karakter, is het een kwestie van tijd om terug te keren naar die staat van zijn.

 

Wanneer ben jij gelukkig en hoe houd jij jouw geluksgevoel vast?