De VN heeft 22 mei uitgeroepen tot Wereldbiodiversiteitsdag. Overal ter wereld vinden activiteiten plaats die het levensbelang van een biodivers leven onder de aandacht brengen. Dit is levensbelangrijk voor elk wezen op aarde.

“Bio” betekent leven “diversiteit” betekent afwisseling of verschil. Met Biodiversiteit wordt aan alle verschillende soorten leven op aarde gerefereerd. Hier vallen bijvoorbeeld alle dier- en plantensoorten onder. Op dit moment zijn bijna twee miljoen soorten bekend, waarvan zo’n 40.000 soorten in Nederland zijn aangetroffen.

 

Waarschijnlijk zijn er in werkelijkheid vele miljoenen soorten levende organismen op aarde. Een groot deel van de biodiversiteit is dus nog onbekend. Ook in Nederland worden nog voortdurend nieuwe soorten ontdekt.

Ecosystemen

Naast de verscheidenheid aan soorten organismen worden met biodiversiteit ook de diverse ecosystemen bedoeld. Het gaat dan om de onderlinge samenhang van alle levende organismen en hoe de ene soort de andere soort beïnvloed, nodig heeft of in stand houdt.

Al het leven staat met elkaar in verbinding en iedere bekende of onbekende soort heeft  een plaats in dat systeem. Denk bijvoorbeeld aan de tropische regenwouden, de koraalriffen, de savannen of de hoogvenen.

Genen

Biodiversiteit gaat ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort als de wilde appel of de verschillende ondersoorten van een diersoort, als de grote vuurvlinder.

Bescherm de biodiversiteit!

Elke dag verdwijnen wereldwijd zo’n 150 soorten dieren en planten. Dat zijn er zes per uur. Dat is een zorgwekkend hoog aantal. De bijensterfte is bijvoorbeeld in het nieuws geweest. Bijen zijn onmisbaar voor bestuiving van gewassen  en zijn daardoor van levensbelang zijn, ook voor ons. Gelukkig kun je zelf iets doen om het tij keren.

5 tips voor meer biodiversiteit

  • Koop alleen lokale seizoensproducten. 
  • Leg een vijvertje aan of zaai een bloemenweide. Hier zullen veel dieren en insecten op af komen. 
  • plaats nestkastjes of bijenhotels.
  • Vermijd uitheemse planten. Ze horen hier niet thuis en verstoren de groei van inheemse gewassen. Dit gaat ten koste van onze eigen ecosystemen. 
  • Eet biologische groenten. Bioboeren kweken alleen inheemse soorten en gebruiken geen chemische meststoffen of pesticiden. Hierdoor blijft de bodem gezonder. 
  • Hebt u een eigen tuin? Zaai er dan zoveel mogelijk verschillende bloemen en planten. Zo trekt u heel wat verschillende diertjes aan. Een diverse begroeiing zorgt voor voedsel en schuilplaatsen voor vlinders, vogels, wilde bijen en andere bestuivers.

 

Kijk voor meer informatie op:

http://www.biodiversiteit.nl

Deel en inspireer anderen